Trade Balance / Торгівельний баланс

Виражена в доларах різниця між обсягом експорту та імпорту країни, з поправкою на сезонність. Дані про обсяги експорту та імпорту щомісячно збирає Бюро статистики (US Census Bureau). Зменшення торгівельного дефіциту США зазвичай є гарною новиною для власників долара: покупці американського експорту змушені купувати долари, а продавці імпорту - продавати їх. Ситуація з ринком облігацій дещо складніша: при зменшенні дефіциту власники облігацій звичайно воліють бачити падіння імпорту ніж зростання експорту. Причина полягає в їх постійному страху перед сильною економікою і високою інфляцією.

Торгівельний баланс (Merchandise Trade Balance, ТВ) є різниця між сумою експорту і сумою імпорту товарів країни. Торгівельний баланс відображає, перш за все, конкурентоздатність товарів даної країни за кордоном. Він тісно пов'язаний з рівнем курсу національної валюти, оскільки велика позитивна величина торгівельного балансу, його позитивне сальдо (переважання експорту над імпортом) означає приплив у країну іноземної валюти, що підвищує курс національної валюти. Негативна величина торгівельного балансу (дефіцит торгівельного балансу - імпорт переважає над експортом) означає низьку конкурентоздатність товарів даної країни на зовнішніх ринках; це веде до зростання зовнішньої заборгованості та падіння курсу національної валюти. З іншого боку, самі по собі зміни курсу національної валюти впливають на результати міжнародної торгівлі, а отже і на торгівельний баланс. При низькому курсі національної валюти товари цієї країни отримують додаткову перевагу перед конкурентами на зовнішніх ринках, що веде до зростання експорту. Навпаки, через зростання курсу національної валюти ціни національних товарів на зовнішніх ринках зростуть, що призведе до їх витіснення більш дешевими товарами інших країн. Тому зрозуміло, що багато дій центральних банків щодо зниження курсів національних валют викликані саме прагненням забезпечити конкурентні переваги національним експортерам. У першій половині 1999 року це був один з найважливіших чинників ослаблення британського фунта і євро, а також причина багаторазових інтервенцій Банку Японії, який прагнув запобігти сильному передчасному зміцненню ієни проти долара. Дані про торгівельний баланс публікуються щомісяця, зазвичай на 3-му тижні місяця о 13:30 (GMT). Форма подання даних - з сезонним вирівнюванням, як в номінальних, так і у фіксованих цінах. Результати торгівлі групуються по шести основних категоріях товарів (продукти харчування, сировина і промислові запаси, споживчі товари, автомобілі, засоби виробництва, інші товари) і по торгівлі з окремими країнами. Зазвичай валютний ринок дивиться на торгівельний баланс країни в цілому, а не на окремі двосторонні баланси торгівлі з різними країнами. Але є і винятки: торгівельний баланс США з Японією давно є предметом окремого розгляду через традиційно значні величини його дефіциту і породжувані цим політичні проблеми, торгівельні санкції і т.д.

Прикладом взаємозв'язку обмінних курсів і торгівельного балансу є координовані дії керівництва п'яти основних індустріальних держав - історична угода Plaza Accord, Нью-Йорк, Вересень 1985 року. У той період американський долар був на рекордно високому повоєнному рівні проти європейських валют і японської ієни. Американські експортери знаходилися в невигідних умовах через високі ціни своїх товарів на міжнародних ринках. Як спосіб вирівнювання торгівельного дисбалансу вибрали девальвацію долара, що і було реалізовано шляхом відповідних змін відсоткових ставок. Однак ефект від істотного зниження курсу долара (проти ієни і німецької марки долар у той час опустився вдвічі) на торгівельний баланс виявився мінімальним: дещо вирівнявшись до 1990-го року, торгівельний баланс впав до колишніх рівнів у 1993, оскільки імпорт у США зростав тоді переважаючими темпами. Насправді, незважаючи на очевидну важливість торгівельних даних, їх інтерпретація з точки зору валютних курсів не є простою справою. Обсяги експорту та імпорту відносно їх економічного значення не розглядаються як рівноправні. Експорт має більш безпосередній вплив на економічне зростання країни, тому фінансові ринки надають даним з експорту більшого значення. З іншого боку, зростання імпорту може відображати сильний споживчий попит усередині країни, а може мати сенс, наприклад збільшення обсягу запасів сировини, і в цих випадках економічні наслідки будуть різними.

Суперечливість реакцій валютних ринків на торгівельні дані в першу чергу пов'язана з уявленням ринку про те, чи є сам по собі курс валюти предметом особливої уваги тих, хто визначає грошову політику чи ні. Якщо долар перебуває в центрі уваги фінансової влади, то при зростанні дефіциту і падінні експорту ринки вирішать, що курс долара має впасти, щоб полегшити проблеми експортерів. Інфляційні наслідки такого очікуваного руху курсу будуть негативними для учасників ринків цінних паперів з фіксованим доходом (державних облігацій). Якщо почнеться перерозподіл складу інвестиційних портфелів, то це торкнеться і обмінного курсу. Але якщо курс долара та інфляція не є зараз першочерговою проблемою, то сам по собі факт, що експорт впав, може штовхнути багато акцій вниз (акції експортних корпорацій), а ціни на облігації підняти. Таким чином, одні й ті ж економічні дані можуть викликати прямо протилежні наслідки для валютного ринку Форекс. На відміну від інших рядів економічної статистики, дані по торгівельному балансу не мають вираженої кореляції зі стадіями ділового циклу, оскільки на внутрішню економічну динаміку країни накладаються економічні цикли інших країн, які мають свої особливості по фазі і амплітуді змін. При аналізі торгівельних даних треба враховувати також явно виражену їх сезонну залежність.